Doplňky DSC Power

SMS komunikátor

SMS komunikátor GSV7 pro alarm DSC Power

SMS komunikátor GSV7 posílá informace o událostech v EZS (poplach, porucha a podobně) pomocí krátkých textových zpráv a umožňuje dálkové zapnutí a vypnutí EZS.
Modul lze použít pro všechny zabezpečovací systémy DSC Power i pro starší ústředny DSC PC 585 a DSC PC 1565.

Aplikace DSC Power NEO

V ovládací aplikaci ConnectAlarm pro ústředny DSC Power NEO došlo k drobné inovaci: Pokud potřebujete provést odpojení nebo přejmenování některé zóny, v položce Zařízení zmizelo na řádku zóny tlačítko se třemi tečkami, které tuto funkci umožňovalo. Nyní je potřeba prstem posunout řádek se zónou doleva a potom se vpravo objeví tlačítka Odpojení a Přejmenovat.

Zabezpečovací ústředny DSC Power Neo

Dotyková klávesnice pro alarm DSC Power Neo HS2TCHPZabezpečovací ústředny řady DSC Power Neo (HS2016, HS2032, HS2064 a HS2128) tvoří univerzální modulový zabezpečovací systém, který je ideální pro standardní kabelové či bezdrátové zabezpeční bytu, rodinného domu i pro rozsáhlejší komerční aplikace.

Zabezpečovací ústředny DSC Power Neo zajišťují nejen dokonalou elektronickou ochranu života a majetku, ale nabízí navíc celou řadu ovládacích možností, které lze plně přizpůsobit požadavkům vlastníka a uživatele systému. Výjimečná kvalita, univerzálnost systémového řešení, přizpůsobivost ovládání a spolehlivá bezpečnost se kterou můžete počítat dlouhá léta - to vše je nová zabezpečovací ústředna DSC Power Neo.

Vlastnosti ústředen DSC Power Neo:

DSC Power Neo HS2016: 6 až 16 smyček, až 48 kódů, 2 nezávisle ovládané bloky
DSC Power Neo HS2032: 8 až 32 smyček, až 72 kódů, 4 nezávisle ovládané bloky
DSC Power Neo HS2064: 8 až 64 smyček, až 95 kódů, 8 nezávisle ovládaných bloků
DSC Power Neo HS2128: 8 až 128 smyček, až 95 kódů, 8 nezávisle ovládaných bloků

Každá zabezpečovací ústředna řady DSC Power Neo může spolupracovat s bezdrátovými komponenty DSC.

Návod k obsluze ústředen DSC Power Neo

Zabezpečovací ústředny DSC Power Neo HS2016, DSC Power Neo HS2032, DSC Power Neo HS2064 a DSC Power Neo HS2128 se ovládají stejným způsobem a mají jednotný návod k obsluze (v PDF).

Ovládací klávesnice ústředen DSC Power Neo

Zabezpečovací ústředna řady DSC Power Neo může mít až 16 ovládacích klávesnic v libovolné kombinaci, případně až 32 bezdrátových ovladačů.

LED klávesnice pro ústředny DSC Power Neo

Klávesnice pro alarm DSC Power Neo HS2LEDOvládací LED klávesnice DSC HS2LED pro 16 smyček.
Každá bezpečnostní smyčka je reprezentována jednou LED diodou, která svítí při otevření smyčky.
Klávesnice dále obsahuje kontrolky "Připraveno", "Zapnuto", "Porucha", "Odpojení", "Paměť", "Požár" a "Program" pro signalizaci systémových událostí.
Klávesnice má pět programovatelných funkčních kláves a tři tísňové klávesy.

LCD klávesnice pro ústředny DSC Power Neo

Klávesnice pro alarm DSC Power Neo HS2LCDOvládací LCD klávesnice DSC HS2LCD až pro 128 smyček.
Každá bezpečnostní smyčka nebo systémová událost je reprezentována textem na displeji. Texty na klávesnici jsou standardně v češtině, ale klávesnici lze přepnout tak, aby komunikovala anglicky nebo německy.
Klávesnice dále obsahuje kontrolky "Připraveno", "Zapnuto" a  "Porucha" pro signalizaci systémových událostí.
Klávesnice má pět programovatelných funkčních kláves a tři tísňové klávesy.
Klávesnice se dodává buď v základním provedení, v provedení s přijímačem signálu z bezdrátových komponentů DSC, se čtečkou ovládacích bezkontaktních přívěsků DSC, s přijímačem a se čtečkou, v bezdrátovém provedení nebo v bezdrátovém provedení se čtečkou.

7" dotyková klávesnice pro ústředny DSC Power Neo

Dotyková klávesnice pro alarm DSC Power Neo HS2TCHP

Dotyková klávesnice DSC HS2TCHP je interaktivní dotyková barevná grafická klávesnice pro ústředny DSC Power Neo pro až 128 smyček.
Displej má rozlišení 800x480 obrazových bodů. Klávesnice dále obsahuje kontrolky "Připraveno", "Zapnuto" a  "Porucha" pro signalizaci systémových událostí a obsahuje čtečku bezkontaktních přívěsků DSC.

Funkční klávesy

Efektivní bezpečnostní systém musí být snadno ovladatelný. Na každé klávesnici alarmu DSC Power Neo je proto pět programovatelných kláves, které zajistí provedení některých příkazů jediným stiskem. Takto je například možné bezpečnostní systém DSC Power Neo zapnout stiskem jednoho tlačítka na dobu 2 vteřiny (vypnout jde systém samozřejmě pouze přístupovým čtyřmístným nebo šestimístným číselným kódem, bezkontaktním přívěskem nebo bezdrátovým ovladačem).

Bezkontaktní přívěsky pro DSC Power Neo

Bezdotykový ovládací přívěšek pro alarm DSC Power NeoZabezpečovací systém DSC Power Neo lze ovládat pomocí bezkontaktních přívěsků.

Při jejich použití uživatel místo zadávání kódu na ovládací klávesnici při zapnutí nebo vypnutí zabezpečovacího systému DSC Power Neo pouze přiloží bezkontaktní přívěsek ke klávesnici.

Bezdrátové rozšíření ústředen DSC Power Neo

Všechny ústředny řady DSC Power Neo mohou být doplněny bezdrátovými komponentami DSC s obousměrnou komunikací. K dispozici jsou mimo jiné bezdrátové klávesnice s LCD displejem, bezdrátové vnitřní i vnější sirény, bezdrátové ovladače, bezdrátové detektory pohybu, bezdrátové detektory otevření, bezdrátové detektory destrukce skla, bezdrátové detektory teploty, bezdrátové detektory kouře, bezdrátové detektory zaplavení nebo bezdrátové detektory CO.

V případě, že jsou ve střeženém prostoru horší podmínky pro šíření radiového signálu nebo jsou detektory od ústředny hodně vzdálené, lze pro zlepšení komunikace použít až čtyř opakovačů bezdrátového signálu.

Komunikátory pro DSC Power Neo

Součástí ústředny DSC Power Neo je datový telefonní komunikátor pro připojení k pultu centralizované ochranny po telefonní lince nebo pomocí některého z komunikačních modulů, používaných provozovatelem PCO.

SMS/LTE komunikátor LE2080

K alarmu DSC Power Neo lze doplnit komunikační modul LE2080, který může uživatele informovat o událostech v zabezpečovacím systému, umožní uživateli dálkové ovládání zabezpečovacího systému DSC a případně může sloužit jako GPRS komunikátor pro připojení na PCO.

Komunikátor LE2080 může posílat SMS až na 32 telefonních čísel, z nichž prvních 8 čísel si může programovat uživatel, ostatní pouze instalační technik. U každého telefonního čísla lze zvolit, jaké zprávy se na něj budou odesílat (poplachy, tampery, poruchy, zapnutí/vypnutí, testy).

Z uživatelem zadaných telefonních čísel lze zabezpečovací systém DSC Power Neo pomocí SMS na dálku ovládat, například systém zapnout, vypnout nebo zjistit jeho stav. K dálkovému ovládání a monitorování stavu alarmu DSC Power Neo je možné využít i ovládací aplikaci ConnectAlarm pro operační systémy iOS a Android.

Komunikátor LE2080 také umožňuje připojení zabezpečovacího systému DSC Power Neo na pult centralizované ochrany společnosti Jablotron Security a.s.

Podmínkou pro použití komunikátoru LE2080 je dostatečně silný signál zvoleného mobilního operátora v místě instalace ústředny DSC Power Neo.

SMS/LTE/IP komunikátor TL280LE

K alarmu DSC Power Neo lze doplnit také komunikační modul TL280LE. Tento modul umožňuje všechny funkce jako předchozí komunikátor LE2080, ale je navíc vybaven připojením do uživatelovy počítačové sítě. Komunikace s PCO pak primárně probíhá po počítačové síti a v případě, že je internetové připojení nebo vnitřní počítačová síť nefunkční, jsou data přenášena pomocí LTE.

Podmínkou pro použití tohoto komunikátoru je zásuvka počítačové sítě poblíž zabezpečovací ústředny DSC Power Neo a dostatečně silný signál zvoleného mobilního operátora v místě instalace ústředny.