Doplňky DSC Power

SMS komunikátor

SMS komunikátor GSV7 pro alarm DSC Power

SMS komunikátor GSV7 posílá informace o událostech v EZS (poplach, porucha a podobně) pomocí krátkých textových zpráv a umožňuje dálkové zapnutí a vypnutí EZS.
Modul lze použít pro všechny zabezpečovací systémy DSC Power i pro starší ústředny DSC PC 585 a DSC PC 1565.

Aplikace DSC Power NEO

V ovládací aplikaci ConnectAlarm pro ústředny DSC Power NEO došlo k drobné inovaci: Pokud potřebujete provést odpojení nebo přejmenování některé zóny, v položce Zařízení zmizelo na řádku zóny tlačítko se třemi tečkami, které tuto funkci umožňovalo. Nyní je potřeba prstem posunout řádek se zónou doleva a potom se vpravo objeví tlačítka Odpojení a Přejmenovat.

Ukázka elektronického zabezpečení domu

Elektronické zabezpečení domuElektronické zabezpečení domu je navrženo ve čtyřech variantách, které se liší úrovní ochrany objektu, možnostmi využívání a samozřejmě cenou. Jedná se o typové návrhy zabezpečení domu, které lze navzájem kombinovat podle požadavků a finančních možností investora.

Všechny čtyři varianty elektronického zabezpečení domu jsou navrženy v 1.stupni zabezpečení podle ČSN EN 50131.

Každý aktivní detektor je k řídící ústředně DSC Power Neo připojen jako samostatná smyčka; použití více detektorů na jedné smyčce se používá pouze u magnetických snímačů uzavření v rámci jedné místnosti. Každý detektor je připojen kabelem k ústředně a bezpečnostní smyčka je vyvážena dvěma odpory tak, aby byly signalizovány stavy Zkrat smyčky, Klidový stav, Poplachový stav a Přerušení smyčky.

Základní zabezpečení domu

Jedná se o jednoduché nástrahové zabezpečení domu, které v domě střeží otevření vstupních dveří a pohyb v místech rozhodných při pohybu narušitele po objektu. Vychází z předpokladu, že vnikne-li zloděj kudykoliv do domu, nezůstane pouze na jednom místě, ale bude chtít navštívit víc místností a přitom projde střeženým prostorem a způsobí poplach.

Standardní zabezpečení domu

Jedná se o univerzální a nejčastěji instalované elektronické zabezpečení domu s výhodným poměrem míry zabezpečení a ceny, využívající detektorů pohybu ve všech důležitých místnostech.

Rozšířené zabezpečení domu

Rozšíření předchozí varianty elektronického zabezpečení domu o střežení uzavření všech oken a dveří na obvodu domu.

Elektronické zabezpečení domu je možné zapnout i například v noci, kdy kromě vybraných místností střežených na pohyb jsou střežena všechna okna na otevření. Bezpečnostní systém není možné zapnout, pokud je některé z oken otevřeno.

Komplexní zabezpečení domu

Nejrozsáhlejší elektronické zabezpečení domu, které proti předchozí variantě navíc detekuje průraz oken a prosklených dveří.

Elektronické zabezpečení domu lze bez problémů zapnout i když je uživatel v domě, například v noci. Ústředna automaticky odpojí detektory pohybu, takže se obyvatelé mohou bez problémů pohybovat po celém domě, ale jakmile někdo rozbije okno či otevře střežené okno nebo dveře, dojde k poplachu.