Doplňky DSC Power

SMS komunikátor

SMS komunikátor GSV5 pro alarm DSC Power

SMS komunikátor GSV5 posílá informace o událostech v zabezpečovacím systému pomocí SMS a umožňuje dálkové zapnutí a vypnutí elektrické zabezpečovací signalizace DSC.
Modul lze použít pro všechny zabezpečovací systémy DSC Power i pro starší ústředny DSC PC 585 a DSC PC 1565.

Připojení k LAN síti

Modul EnvisaLink umožňuje sledování stavu a ovládání zabezpečovacího systému DSC Power pomocí internetového prohlížeče a zasílání elektronické pošty při určených událostech (poplach, porucha, zapnutí a vypnutí zabezpečení a podobně).
Modul lze použít pro všechny zabezpečovací systémy DSC Power i pro starší ústředny DSC PC 585 a DSC PC 1565.

Kontakt

Jméno: Miroslav Jaroš
Sídlo: U školské zahrady 15, 182 00 Praha 8
Mobil: 603 449 974
Telefon: 228 224 383
Elektronická pošta
DIČ: CZ6810151590
IČ: 618 43 041
Bankovní spojení: 670100-2206076501/6210 (IBAN CZ73 6210 6701 0022 0607 6501)
Fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, plátce DPH.

Ceník prací

Pokud nejsou mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty jiné sazby, jsou mimozáruční opravy a kontroly zařízení elektrické zabezpečovací signalizace účtovány následovně:

Každá započatá hodina práce servisního technika: 780,-Kč bez DPH (897,-Kč včetně snížené sazby DPH).

Dopravné k zákazníkům na území hl.m.Prahy*: 520,-Kč bez DPH (598,-Kč včetně snížené sazby DPH)
* V pražské Zóně placeného stání jsou k ceně přičteny poplatky za parkování

Dopravné k zákazníkům mimo území hl.m.Prahy za 1 km: 12,-Kč bez DPH (13,80Kč včetně snížené sazby DPH).