Doplňky DSC Power

SMS komunikátor

SMS komunikátor GSV7 pro alarm DSC Power

SMS komunikátor GSV7 posílá informace o událostech v EZS (poplach, porucha a podobně) pomocí krátkých textových zpráv a umožňuje dálkové zapnutí a vypnutí EZS.
Modul lze použít pro všechny zabezpečovací systémy DSC Power i pro starší ústředny DSC PC 585 a DSC PC 1565.

Aplikace DSC Power NEO

V ovládací aplikaci ConnectAlarm pro ústředny DSC Power NEO došlo k drobné inovaci: Pokud potřebujete provést odpojení nebo přejmenování některé zóny, v položce Zařízení zmizelo na řádku zóny tlačítko se třemi tečkami, které tuto funkci umožňovalo. Nyní je potřeba prstem posunout řádek se zónou doleva a potom se vpravo objeví tlačítka Odpojení a Přejmenovat.

Střežení v režimech DOMA a ODCHOD

Asi znáte ze svého okolí vyprávění, jak u někoho loupili lupiči, zatímco majitelé domu v klidu spali. Někteří lidé se stali mými zákazníky právě proto, že to zažili i v praxi.

No a právě pro takovéto případy poskytují zabezpečovací ústředny DSC Power Neo možnost střežení ve dvou základních režimech - v režimu "Doma" a "Odchod".

Ústředna se buď uvede do režimu "Odchod", a v takovém případě střeží všechny detektory v celém objektu, nebo se uvede do režimu "Doma", a pak střeží pouze ty detektory, u kterých to naprogramoval instalační technik.

Přitom není nutné tohle řešení používat pouze u nejdražších způsobů zabezpečení. Pokud používáte pouze střežení pomocí detektorů pohybu, bydlíte v rodinném domku a ložnice máte v patře, není problém instalovat do patra ještě jednu ovládací klávesnici a zapínat zabezpečovací systém do režimu "Doma" z patra, takže snímač na vstupních dveřích a detektory pohybu v celém přízemí mohou hlídat.
Samozřejmě nesmíte zapomenout zabezpečovací zařízení vypnout dřív, než půjdete v noci do přízemí na návštěvu lednice.

U systémů, které střeží i rozbití oken a otevření oken a dveří je situace jednodušší, protože v režimu "Doma" bude systém hlídat otevření dveří a rozbití oken a vy se můžete pohybovat v celém domě.
I když i tento režim má svá úskalí: Chcete-li ve čtyři ráno pustit psa na zahradu, nesmíte zapomenout nejdříve vypnout zabezpečení, jinak o tom ví celá ulice.

Bezpečnostní ústředny DSC Power Neo mohou být do režimu "Doma" zapnuty:

S použitím logiky odchozích dveří

Když na ovládací klávesnici zadáte uživatelský kód a zabezpečovací systém se zapne, máte nějaký čas na odchod ze střeženého objektu.
Pokud během tohoto času odejdete určenými dveřmi, tzn. že je otevřete a zase zavřete, bezpečnostní ústředna si myslí, že jste odešli a zapne se do režimu "Odchod".
Pokud během času pro odchod určené dveře neotevřete a nezavřete, ústředna se domnívá, že jste zůstali doma, a zapne se do režimu "Doma".

Zapnutí s použitím funkční klávesy

Na každé LED, LCD nebo ikonové klávesnici pro ústředny DSC je pět funkčních kláves, kterými se systém může přímo zapnout do požadovaného režimu střežení i bez znalosti ovládacího kódu.
Pokud je například klávesa F1 naprogramována pro zapnutí do režimu "Doma", stačí ji na dvě vteřiny stisknout, systém se zapne do režimu "Doma" a vůbec ho nezajímá, zda otevíráte vstupní dveře.

Zrušení vstupního zpoždění

V obou předchozích variantách zůstává zachována možnost vstupu do domu.
To znamená, že když máte zabezpečovací systém zapnut do režimu "Doma" a otevřete vstupní dveře, systém poskytne nastavený čas na vypnutí systému.
To je ovšem zbytečné, pokud jste již všichni doma a další příchozí už může být jenom zloděj. V tom případě je možné zapnout systém do režimu "Doma" a navíc zrušit příchodový čas. Když pak otevřete vstupní dveře, u kterých máte normálně čas na vypnutí alarmu, dojde okamžitě k poplachu.