Doplňky DSC Power

SMS komunikátor

SMS komunikátor GSV7 pro alarm DSC Power

SMS komunikátor GSV7 posílá informace o událostech v EZS (poplach, porucha a podobně) pomocí krátkých textových zpráv a umožňuje dálkové zapnutí a vypnutí EZS.
Modul lze použít pro všechny zabezpečovací systémy DSC Power i pro starší ústředny DSC PC 585 a DSC PC 1565.

Aplikace DSC Power NEO

V ovládací aplikaci ConnectAlarm pro ústředny DSC Power NEO došlo k drobné inovaci: Pokud potřebujete provést odpojení nebo přejmenování některé zóny, v položce Zařízení zmizelo na řádku zóny tlačítko se třemi tečkami, které tuto funkci umožňovalo. Nyní je potřeba prstem posunout řádek se zónou doleva a potom se vpravo objeví tlačítka Odpojení a Přejmenovat.

Pult centralizované ochrany

Nejlepší řešení pro signalizaci poplachu, které značně zvýší bezpečnost vašeho objektu, je připojit elektronické zabezpečovací zařízení k pultu centralizované ochrany (PCO).

Pult centralizované ochrany je dispečerské pracoviště, na které jsou v zakódované podobě přenášeny veškeré relevantní informace, které je zabezpečovací systém schopen poskytnout.
Při vyhlášení poplachu na objektu vysílá operátor pultu centralizované ochrany na objekt zásahovou jednotku nebo, podle typu zvolené služby, informuje kontaktní osobu určenou majitelem objektu.
V případě, že zásahová skupina zjistí narušení objektu, volá operátor pultu centralizované ochrany Policii ČR a do příjezdu majitele objektu nebo jím určené osoby střeží zásahová jednotka napadený objekt.

Ústředny DSC Power Neo mohou na pult centralizované ochrany předávat veškeré systémové informace, takže obsluha pultu zjistí nejenom to, že je ve vašem domě poplach, ale i ve které místnosti nebo na kterém okně k poplachu došlo, ví zda je systém zapnutý do režimu "Odchod" nebo "Doma" nebo že ve vašem domě vypadl elektrický proud a může tak příslušně reagovat.

Připojení na PCO po pevné telefonní lince

Pro předávání informací o poplachu a provozu elektronického zabezpečovacího zařízení na pult centralizované ochrany se bohužel stále ještě velice často používají pevné telefonní linky.
Není přitom nutné mít samostatnou linku pouze pro zabezpečovací zařízení. Komunikátor bezpečnostní ústředny při volání odpojí další telefonní zařízení umístěné na lince, vytočí číslo pultu centralizované ochrany a po předání potřebných informací zase telefony v domě k lince připojí. Každé spojení s pultem centralizované ochrany (zapnutí, vypnutí, poplach, porucha) ovšem představuje jeden telefonní hovor a zpravidla jednou denně dochází navíc ke kontrolnímu spojení.

Připojení elektronického zabezpečovacího zařízení k pultu centralizované ochrany pomocí běžné pevné telefonní linky je méně spolehlivé, velice snadno napadnutelné a podstatně navyšuje telefonní poplatky o hovory, které uskutečnil zabezpečovací systém.
K technickým problémům dochází u ISDN linek nebo linek s ADSL přípojkou k Internetu a naprosto zapomenout na tento způsob připojení můžete, pokud používáte IP telefonii.

Připojení na PCO GSM modulem

Je možné zajistit spojení elektronického zabezpečovacího zařízení s pultem centralizované ochrany po některé ze sítí mobilních telefonů přes tzv. GSM bránu, která nahrazuje pevnou telefonní linku. Toto řešení je spolehlivější než připojení po pevné lince, ale stále dochází k podstatnému navýšení telefonních poplatků o hovory, které způsobí elektronické zabezpečovací zařízení.

Připojení na PCO GPRS modemem

Někteří provozovatelé pultů centralizované ochrany využívají pro připojení elektronické zabezpečovací signalizace k pultu centralizované ochrany GPRS modemu. Jako přenosová trasa se používá některá z mobilních telefonních sítí, ale místo aby se informace z bezpečnostní ústředny dostávala k pultu centralizované ochrany prostřednictvím telefonního hovoru, posílá je GPRS modem jako data. Provozovateli GSM sítě se pak neplatí za provolané hovory, ale za přenesená data, což je výrazně levnější.

Připojení na PCO bezdrátovou sítí

Někteří provozovatelé pultů centralizované ochrany mají i vlastní bezdrátové sítě. Jejich výhodou je nezávislost na cizích přenosových zařízeních, trvalá kontrola spojení mezi bezpečnostním systémem a pultem centralizované ochrany a v některých případech i nižší provozní náklady.