Doplňky DSC Power

SMS komunikátor

SMS komunikátor GSV7 pro alarm DSC Power

SMS komunikátor GSV7 posílá informace o událostech v EZS (poplach, porucha a podobně) pomocí krátkých textových zpráv a umožňuje dálkové zapnutí a vypnutí EZS.
Modul lze použít pro všechny zabezpečovací systémy DSC Power i pro starší ústředny DSC PC 585 a DSC PC 1565.

Aplikace DSC Power NEO

V ovládací aplikaci ConnectAlarm pro ústředny DSC Power NEO došlo k drobné inovaci: Pokud potřebujete provést odpojení nebo přejmenování některé zóny, v položce Zařízení zmizelo na řádku zóny tlačítko se třemi tečkami, které tuto funkci umožňovalo. Nyní je potřeba prstem posunout řádek se zónou doleva a potom se vpravo objeví tlačítka Odpojení a Přejmenovat.

Návody k obsluze ústředen DSC

Nejnovější ústředny DSC Power Neo:
DSC Power Neo HS2016, DSC Power Neo HS2032, DSC Power Neo HS2064, DSC Power Neo HS2128

Ústředny řady DSC Power:
DSC Power 1616, DSC Power 1832, DSC Power 1864

Starší ústředny řady DSC Power:
DSC Power 432, DSC Power 608, DSC Power 832, DSC Power 864,
DSC PC 1565-2P, DSC PC 585, DSC PC 5010, DSC PC 5020

Nejstarší ústředny řady DSC Classic:
DSC PC 510 Eurosys, DSC PC 560 Eurosys,
DSC PC 1500 Eurosys, DSC PC 1510 Eurosys,
DSC PC 2500 Eurosys, DSC PC 2510 Eurosys, DSC PC 2585 Eurosys,
DSC PC 3000 Eurosys, DSC PC 3010 Eurosys

Jak vyměnit baterie v alarmu DSC Power

Když jakémukoliv bezdrátovému zařízení dochází baterie, rozsvítí se na ovládací klávesnici kontrolka Porucha (žlutý trojúhelník) a klávesnice začne v desetivteřinových intervalech pískat. Pískání přestane po stisknutí jakékoliv klávesy, kontrolka zůstane svítit, dokud neodstraníte poruchu. Tedy dokud nevyměníte baterii.
Pro zjištění, které zařízení má slabou baterii, stiskněte na klávesnici klávesy * 2 a pomocí šipek (u klávesnice s LCD displejem) si můžete prohlédnout všechny poruchy v systému. Podrobnější popis postupu je v návodu k obsluze ústředny.
V zařízení, které hlásí poruchu baterie, pak vyměňte baterii.

Ovládací klávesnice DSC WT 5500

Klávesnice pro DSC Power PK 5501Pro napájení klávesnice jsou použity čtyři alkalické tužkové baterie AA.
Povolte dva šroubky ze spodní strany klávesnice, opatrně vysuňte klávesnici směrem nahoru a pak ji vyjměte z držáku.
Na zadní straně klávesnice jsou umístěny čtyři tužkové AA baterie. Vyjměte je, počkejte alespoň půl minuty a potom vložte nové. Při vkládání dbejte na správnou polaritu vkládaných baterií!
Umístěte klávesnici zpět do držáku, zasuňte ji směrem dolů a přitáhněte šroubky.

Bezdrátový ovladač DSC WT 4989

Bezdrátový ovladač DSC AlexorPokud je baterie slabá, tak se na displeji objeví ikona baterie.
Pro napájení ovladače jsou použity dvě lithiové baterie CR-2032 3V.
Při výměně baterií zasuňte šroubovák z boku zařízení a opatrným otáčením oddělte spodní a horní kryt.
Plošný spoj je uprostřed upevněn ke krytu pomocí šroubku, který musíte odstranit.
Pod plošným spojem jsou umístěny baterie. Vyjměte staré a vložte tam nové. Vyměňte obě baterie najednou a dbejte na jejich správnou polaritu!

Bezdrátový ovladač DSC WS 4939 (DSC WS 4938)

Bezdrátový ovladač DSC WS 4939Při stisku tlačítka na ovladači se pošle příkaz na vykonání dané funkce a současně se posílá přijímači informace o stavu baterie. Pokud je kapacita baterií nedostatečná, rozsvítí se na systémové klávesnici kontrolka Porucha.
Pro napájení ovladače jsou použity dvě lithiové baterie CR-2025.
Vložte např. minci do výřezu v krytu ovladače, pootočením otevřete jeho kryt a vyměňte obě baterie najednou.
Dbejte na jejich správnou polaritu!

Vnitřní siréna DSC WT 4901

Interní siréna DSC WT 4901Pro napájení vnitřní sirény jsou použity čtyři alkalické baterie AA.
Pro určení která ze sirén má slabou baterii stiskněte na každé siréně na 5 sekund testovací tlačítko, umístěné na předním krytu sirény.
Pokud siréna vydává 4 sekundy tón, je v pořádku. Pokud je tichá, tak potřebuje vyměnit baterie.
Vložte malý plochý šroubovák do otvorů na spodní straně sirény a opatrně uvolněte sirénu z držáku.
Na zadní straně sirény jsou umístěny čtyři tužkové AA baterie. Vyjměte je, počkejte nejméně půl minuty a potom vložte nové. Při vkládání dbejte na správnou polaritu vkládaných baterií!
Umístěte sirénu zpět do držáku a proveďte test sirény.

Venkovní siréna DSC WT 4911

Externí siréna DSC WT 4911Pro výměnu baterií volejte servis.

Magnetický snímač DSC WS4945

Bezdrátový magnet DSC WS 4945Pro napájení magnetického snímače je použita jedna 3V lithiová baterie typu CR2.
Pomocí plochého šroubováku opatrně oddělte horní část detektoru od držáku.
Vyjměte baterii, počkejte alespoň minutu a pak vložte novou. Dbejte na správnou polaritu!
Umístěte horní část detektoru zpět do držáku.

Detektor zaplavení DSC WS 4985

Bezdrátový magnet DSC WS 4945Pro napájení magnetického snímače je použita jedna 3V lithiová baterie typu CR2.
Pomocí plochého šroubováku opatrně oddělte horní část detektoru od držáku.
Vyjměte baterii, počkejte alespoň minutu a pak vložte novou. Dbejte na správnou polaritu!
Umístěte horní část detektoru zpět do držáku.

Magnetický snímač DSC WS4975

Bezdrátový magnet DSC WS 4975Pro napájení magnetického snímače je použita jedna lithiová baterie typu CR2032.
Pomocí mince nebo plochého šroubováku opatrně nadzdvihněte horní část detektoru. Po nadzvednutí krytu jeho posunutím dojde k uvolnění ze zobáčků.
Vyjměte baterii, počkejte alespoň minutu a pak vložte novou. Dbejte na správnou polaritu!
Opačným postupem umístěte horní část detektoru zpět do držáku.

Detektor pohybu DSC WS 4904 (DSC WS 4904P)

Bezdrátový detektor pohybu DSC WS 4904Pro napájení detektoru je použita jedna lithiová baterie typu CR123A nebo EL123AP.
Povolte šroubek na spodní straně detektoru, opatrně vysuňte detektor z držáku směrem nahoru a vyjměte ho z držáku.
Povolte šroubek na zadní straně, vysuňte krytku, vyjměte baterii, počkejte dvě minuty a pak vložte novou baterii. Dbejte na správnou polaritu!
Zasuňte krytku a upevněte ji šroubkem, vložte detektor do držáku a upevněte ho šroubkem.

Detektor kouře DSC WS 4916

Bezdrátový detektor kouře DSC WS 4916Pro napájení detektoru jsou použity dvě lithiové baterie typu CR123A.
Pomocí malého šroubováku zatlačte západku do detektoru, otočte detektorem proti směru hodinových ručiček a až se značky od sebe oddálí, tak lze detektor sundat z montážní desky.
Vyjměte baterie, počkejte dvě minuty a vložte nové. Dbejte na správnou polaritu!
Detektor pak zasuňte do západek a otočte po směru hodinových ručiček.

Detektor rozbití skla DSC WLS 912

Bezdrátový detektor destrukce skla DSC WLS 912Pro napájení detektoru jsou použity dvě lithiové baterie typu CR123A nebo EL123AP.
Uvolněte šroubek na kratší straně detektoru a detektor vysuňte z montážní desky.
Vyjměte baterie, počkejte dvě minuty a vložte nové.
Detektor pak zasuňte zpět na montážní desku a pojistěte šroubkem