Doplňky DSC Power

SMS komunikátor

SMS komunikátor GSV7 pro alarm DSC Power

SMS komunikátor GSV7 posílá informace o událostech v EZS (poplach, porucha a podobně) pomocí krátkých textových zpráv a umožňuje dálkové zapnutí a vypnutí EZS.
Modul lze použít pro všechny zabezpečovací systémy DSC Power i pro starší ústředny DSC PC 585 a DSC PC 1565.

Aplikace DSC Power NEO

V ovládací aplikaci ConnectAlarm pro ústředny DSC Power NEO došlo k drobné inovaci: Pokud potřebujete provést odpojení nebo přejmenování některé zóny, v položce Zařízení zmizelo na řádku zóny tlačítko se třemi tečkami, které tuto funkci umožňovalo. Nyní je potřeba prstem posunout řádek se zónou doleva a potom se vpravo objeví tlačítka Odpojení a Přejmenovat.

Rozšířené zabezpečení rodinného domu

Rozšířené zabezpečení rodinného domu

Jedná se o rozšíření standardní varianty zabezpečení rodinného domu o střežení uzavření všech oken a dveří na obvodu domu.

Zabezpečení rodinného domu je možné zapnout i například v noci, kdy kromě vybraných místností střežených na pohyb jsou střežena všechna okna na otevření. Bezpečnostní systém není možné zapnout, pokud je některé z oken otevřeno.

Zabezpečeny jsou:

Vstupní dveře magnetickým snímačem, který signalizuje jejich otevření.
Pokud je zabezpečení domu zapnuto, otevření dveří zahájí odpočítávání vstupního času, během kterého obsluha může vložit bezpečnostní kód a zabezpečení domu vypnout.

Vyznačené místnosti detektory pohybu. Tyto detektory vyhlásí poplach okamžitě při zjištění pohybu ve střežených místnostech.

Všechna okna na obvodu domu magnetickými snímači uzavření, které vyvolají poplach ihned po otevření okna.
Systém neumožní zapnutí zabezpečení rodinného domu do střežení, pokud je některé z oken otevřeno.

Střežené plochy jsou vyznačeny v nákresu červeně.

Poplach je signalizován interní sirénou, umístěnou v obytném prostoru, a externí sirénou s vlastní baterií, instalovanou tak, aby byla vidět z příjezdové komunikace.
Řídící ústředna DSC Power Neo je vybavena datovým telefonním komunikátorem, který umožňuje spojení s pultem centralizované ochrany dozorové bezpečnostní agentury.

Zabezpečení rodinného domu je řízeno ústřednou DSC Power Neo, instalovanou na zdi v technické místnosti.
V krabici ústředny je umístěna i záložní baterie s kapacitou 7Ah, která při výpadku síťového napájení udrží zabezpečení rodinného domu v provozu po dobu nejméně 20 hodin.

Pro ovládání je použita klávesnice s LCD displejem a českou komunikací, umístěná u vstupních dveří.

Zapnutí střežení v režimu DOMA

Zapnutí zabezpečení rodinného domu v režimu DOMA se používá hlavně pro ochranu domu v nočních hodinách. Řídící ústředna DSC Power Neo je naprogramována tak, že pokud uživatel zabezpečení rodinného domu aktivuje, ale neopustí v určeném intervalu dům, automaticky vypne předem naprogramované smyčky.

V tomto rozsahu zabezpečení rodinného domu by bylo možné střežit vstupní dveře a všechna okna na otevření a případně vybrané místnosti na pohyb.

Cena

Orientační cena za tuto variantu zabezpeční rodinného domu je 62.520,- Kč včetně DPH při instalaci v Praze a okolí.