Novinky

Připojení k LAN síti

Novinkou v prodeji je modul EnvisaLink, který umožňuje sledování stavu a ovládání ústředen DSC Power pomocí internetového prohlížeče a zasílání SMS zpráv a elektronické pošty při určených událostech (poplach, porucha, zapnutí a vypnutí zabezpečení a podobně).
Modul lze použít pro všechny zabezpečovací ústředny současné řady DSC Power i pro starší ústředny DSC Power 832, DSC Power 864, DSC PC 585 a DSC PC 1565.

Dotyková klávesnice

Dotyková klávesnice DSC

Pro zabezpečovací ústředny DSC Power 1616, DSC Power 1832 a DSC Power 1864 od verze 4.2 je k dispozici nová klávesnice se 7" dotykovým displejem

Bezdrátové detektory DSC

Bezdrátové detektory DSC mohou spolupracovat s ústřednami DSC Power i s DSC Alexor.

Magnetický snímač WS4945

Bezdrátový magnet DSC WS 4945

Standardní magnetický snímač pro sledování uzavření dveří, oken nebo vrat.
Obvykle se upevňuje pomocí samolepící oboustranné pásky.
V každém střeženém objektu je nutné použít minimálně jeden snímač, který detekuje stav vstupních dveří do střeženého objektu (buď tento, nebo WS4975).
Detektor umožňuje i připojení externího vstupu, což se často využívá třeba na garážových vratech, kde bývá potřeba použít hliníkový vratový magnet, který má větší pracovní vzdálenost a nedochází tak k falešným poplachům, způsobeným vůlemi v pohonu vrat.
Pro napájení magnetického snímače je použita jedna 3V lithiová baterie typu CR2, která většinou vydrží více než tři roky provozu.

Magnetický snímač WS4975

Bezdrátový magnet DSC WS 4975

Magnetický snímač v menším a dražším provedení pro sledování uzavření dveří nebo oken.
Obvykle se upevňuje pomocí samolepící oboustranné pásky.
V každém střeženém objektu je nutné použít minimálně jeden snímač, který detekuje stav vstupních dveří do střeženého objektu (buď tento, nebo WS 4945).

Detektor pohybu WS 4904(P)

Bezdrátový detektor pohybu DSC WS 4904

Bezdrátový infrapasivní detektor pohybu.
V provedení s písmenem "P" na konci typového označení dokáže odlišit pohyb malých zvířat (zhruba do 20kg) od narušitele.
Detektor je napájen jednou lithiovou baterií CR123 a je umístěn v držáku upevněném na zdi. Uživatel si tak jednoduchým způsobem může baterii vyměnit sám. Baterie vydrží většinou více než čtyři roky provozu.
Detektor se upevňuje pomocí dvou hmoždinek.
V každém systému musí být instalován alespoň jeden detektor pohybu, který sleduje prostor kolem ústředny. Prakticky je vhodné tyto detektory instalovat přinejmenším do nejdůležitějších místností ve střeženém objektu. V optimálním případě do všech důležitých místností a do komunikačních prostorů mezi místnostmi.
Například všechny důležité místnosti v přízemí domu a alespoň chodba v patře domu.

Detektor kouře WS 4916

Bezdrátový detektor kouře DSC WS 4916

WS4916 je bezdrátový kouřový detektor s teplotním senzorem s pevně přednastavenou teplotou a vestavěným piezoelektrickým bzučákem. Teplotní detektor vyhlásí poplach, když dojde k překročení teploty nad 57°C.
Detektor testuje každých 7 až 8 vteřin přítomnost kouře nebo vysoké teploty. Během této operace detektor také provede auto-diagnostiku a zkontroluje, zda nedošlo k nějaké poruše. V klidovém stavu bude LED dioda blikat každých 50 sekund a bzučák bude v klidu.
Kouřový detektor vyhlásí poplach pokud signál odpovídající hustotě kouře překročí nastavenou úroveň. Po odstranění důvod vzniku poplachu se detektor vrátí do klidového stavu. Během poplachu LED dioda bliká periodicky asi jednou za sekundu a vestavěný bzučák hlasitě pípá. Kouřový detektor má úroveň varování, která odpovídá asi 75% poplachové úrovně. Pokud se signál nachází nad touto úrovní a pod úrovní způsobující poplach déle než 120 sekund, tak se detektor přepne do režimu "varování". Při poklesu signálu pod tuto úroveň dojde k obnově a detektor se automaticky přepne do klidového stavu. Pokud se zvýší signál nad poplachovou úroveň, tak detektor vyhlásí poplach. V režimu "varování" bude LED dioda blikat a bzučák pípat každých 50 sekund.

Detektor zaplavení WS 4985

Bezdrátový detektor zaplavení DSC WS 4945

Detektor zaplavení zjišťuje přítomnost vody ve sklepích, v prádelnách, koupelnách, kuchyních a dalších prostorech, kde může dojít k prosakování vody nebo vzniku záplavy, a rychle tak varuje před potenciální škodou na majetku.
Jedná se o jednosměrný bezdrátový vysílač, skládající se z vysílače a ze sondy, napojené na vysílač pomocí 1,8 metru dlouhého kablíku.
Vysílač se instaluje na stěnu do bezpečné výšky a sonda je umístěna na úrovni podlahy nebo v potřebné výšce.
I když je sonda citlivá, byla navržena tak, aby byla imunní vůči falešným poplachům například z důvodu vytírání podlahy. Proto je hlava snímače zapuštěna do pouzdra sondy.
Pro napájení detektoru se používá baterie CR 2 a její životnost při typickém použití je 5-7 let.

Detektor oxidu uhelnatého WS 4913

Bezdrátový detektor CO DSC WS 4913

Bezdrátový detektor oxidu uhelnatého (CO), který je bezbarvý, bez chuti, bez zápachu, ale smrtící a nelze ho zjistit jiným způsobem než detekčním zařízením. Ideální detektor pro garáže, kotelny, místnosti s krbem, kuchyně a koupelny s plynovými spotřebiči. Detektor je určen pouze pro ústřednu DSC Alexor.

Detektor rozbití skla WLS 912

Bezdrátový detektor destrukce skla DSC WLS 912

Bateriově napájený bezdrátový detektor tříštění zarámovaného skla s dosahem 3-6 metrů od střežené prosklené plochy.
Obsahuje bezdrátový vysílač, pomocí kterého navazuje kontrolované jednosměrné spojení s ústřednou DSC Alexor. Výjimečný frekvenční rozsah mikrofonu umožňuje zachycení zvuku tříštění skla u tabulových, drátěných, tvrzených i laminovaných skel. Minimalizování falešných poplachů lze změnou citlivosti detektoru.
Pro napájení jsou použity dvě 3V lithiové baterie typu CR123. Při výměně je nutné nahradit obě baterie najednou