Novinky

Připojení k LAN síti

Novinkou v prodeji je modul EnvisaLink, který umožňuje sledování stavu a ovládání ústředen DSC Power pomocí internetového prohlížeče a zasílání SMS zpráv a elektronické pošty při určených událostech (poplach, porucha, zapnutí a vypnutí zabezpečení a podobně).
Modul lze použít pro všechny zabezpečovací ústředny současné řady DSC Power i pro starší ústředny DSC Power 832, DSC Power 864, DSC PC 585 a DSC PC 1565.

Dotyková klávesnice

Dotyková klávesnice DSC

Pro zabezpečovací ústředny DSC Power 1616, DSC Power 1832 a DSC Power 1864 od verze 4.2 je k dispozici nová klávesnice se 7" dotykovým displejem

Ukázka elektronického zabezpečení domu

Elektronické zabezpečení rodinného domu

Elektronické zabezpečení rodinného domu je navrženo ve čtyřech variantách, které se liší úrovní ochrany objektu, možnostmi využívání a samozřejmě cenou. Jedná se o typové návrhy, které lze navzájem kombinovat podle požadavků a finančních možností investora.

Všechny čtyři varianty elektronického zabezpečení domu jsou navrženy v 1.stupni zabezpečení podle ČSN EN 50131.

Každý aktivní detektor je k řídící ústředně DSC Power připojen jako samostatná smyčka; použití více detektorů na jedné smyčce se používá pouze u magnetických snímačů uzavření v rámci jedné místnosti. Každý detektor je připojen kabelem k ústředně a bezpečnostní smyčka je vyvážena dvěma odpory tak, aby byly signalizovány stavy Zkrat smyčky, Klidový stav, Poplachový stav a Přerušení smyčky.

Základní zabezpečení domu

Jedná se o jednoduché nástrahové zabezpečení domu, které v domě střeží otevření vstupních dveří a pohyb v místech rozhodných při pohybu narušitele po objektu. Vychází z předpokladu, že vnikne-li zloděj kudykoliv do domu, nezůstane pouze na jednom místě, ale bude chtít navštívit víc místností a přitom projde střeženým prostorem a způsobí poplach.

Standardní zabezpečení domu

Jedná se o univerzální a nejčastěji instalované elektronické zabezpečení rodinného domu s výhodným poměrem míry zabezpečení a ceny, využívající detektorů pohybu ve všech důležitých místnostech.

Rozšířené zabezpečení domu

Rozšíření předchozí varianty elektronického zabezpečení rodinného domu o střežení uzavření všech oken a dveří na obvodu domu.

Elektronické zabezpečení domu je možné zapnout i například v noci, kdy kromě vybraných místností střežených na pohyb jsou střežena všechna okna na otevření. Bezpečnostní systém není možné zapnout, pokud je některé z oken otevřeno.

Komplexní zabezpečení domu

Nejrozsáhlejší elektronické zabezpečení domu, které proti předchozí variantě navíc detekuje průraz oken a prosklených dveří.

Elektronické zabezpečení domu lze bez problémů zapnout i když je uživatel v domě, například v noci. Ústředna automaticky odpojí detektory pohybu, takže se obyvatelé mohou bez problémů pohybovat po celém domě, ale jakmile někdo rozbije okno či otevře střežené okno nebo dveře, dojde k poplachu.