Doplňky DSC Power

SMS komunikátor

SMS komunikátor GSV7 pro alarm DSC Power

SMS komunikátor GSV7 posílá informace o událostech v EZS (poplach, porucha a podobně) pomocí krátkých textových zpráv a umožňuje dálkové zapnutí a vypnutí EZS.
Modul lze použít pro všechny zabezpečovací systémy DSC Power i pro starší ústředny DSC PC 585 a DSC PC 1565.

Aplikace DSC Power NEO

V ovládací aplikaci ConnectAlarm pro ústředny DSC Power NEO došlo k drobné inovaci: Pokud potřebujete provést odpojení nebo přejmenování některé zóny, v položce Zařízení zmizelo na řádku zóny tlačítko se třemi tečkami, které tuto funkci umožňovalo. Nyní je potřeba prstem posunout řádek se zónou doleva a potom se vpravo objeví tlačítka Odpojení a Přejmenovat.

Bezdrátové zabezpečení domu či bytu

Venkovní bezdrátová siréna DSCK zabezpečovacím ústřednám řady DSC Power Neo lze připojit bezdrátové detektory, bezdrátové klávesnice a bezdrátové sirény.

Bezdrátové komponenty zabezpečovacího systému DSC Power Neo využívají kombinace technologií přenosu v rozprostřeném spektru (FHSS), synchronizované obousměrné komunikace TDMA a šifrovacího algoritmu AES-128. Tak je komunikace mezi bezdrátovou komponentou a ústřednou DSC Power Neo zabezpečna proti odposlechům. Každé zařízení neustále měří kvalitu rádiové komunikace a automaticky nastavuje svůj vysílací výkon na minimální úroveň potřebnou pro spolehlivou komunikaci s ústřednou. Navíc obousměrná synchronizovaná komunikace používá minimum krátkých přenosů a tím je výrazně prodloužena životnost baterie v zařízení, často přesahující i 8 let.

Při ztrátě signálu z detektoru zabezpečovací systém oznámí chybu, a pokud v detektoru dochází baterie a je třeba ji vyměnit, ovládací klávesnice na to také upozorní.

Všechny bezdrátové komponenty DSC mají z výroby přidělené unikátní číslo, které se musí naprogramovat do řídící ústředny, takže není možné do systému vřadit jiné bezdrátové detektory než ty, které v zabezpečovacím systému mají být přiřazeny. Nemůže se tedy stát, že by se dva bezdrátové zabezpečovací systémy DSC například ve dvou bytech v jednom domě navzájem ovlivňovaly a vyhlašovaly poplachy i v jiném bytě, než ke kterému patří.

Bezdrátový detektor pohybu DSC PG8914Problémy mohou vzniknout v místech, kde jsou použity sádrokartonové příčky na kovových konstrukcích, protože u nich dochází k odstínění radiového signálu. Třeba montované domy s kovovou kostrou panelů tvoří prakticky faradayovu klec, která spolehlivě zamezí šíření radiových signálů z detektorů.

V neposlední řadě je problémem i fakt, že sortiment bezdrátových detektorů DSC je omezenější než sortiment detektorů s klasickým kabelovým připojením, u kterých je tak lepší možnost výběru a přizpůsobení podmínkám střežených prostorů.

Bezdrátové elektronické zabezpečení je tedy vhodné pro použití v již používaných prostorách nebo například v památkových objektech, kde nelze provést klasickou kabeláž, ale máte-li možnost během stavby nebo rekonstrukce položit kabely a instalovat běžné detektory, lze tuto variantu jedině doporučit.