Doplňky DSC Power

SMS komunikátor

SMS komunikátor GSV7 pro alarm DSC Power

SMS komunikátor GSV7 posílá informace o událostech v EZS (poplach, porucha a podobně) pomocí krátkých textových zpráv a umožňuje dálkové zapnutí a vypnutí EZS.
Modul lze použít pro všechny zabezpečovací systémy DSC Power i pro starší ústředny DSC PC 585 a DSC PC 1565.

Aplikace DSC Power NEO

V ovládací aplikaci ConnectAlarm pro ústředny DSC Power NEO došlo k drobné inovaci: Pokud potřebujete provést odpojení nebo přejmenování některé zóny, v položce Zařízení zmizelo na řádku zóny tlačítko se třemi tečkami, které tuto funkci umožňovalo. Nyní je potřeba prstem posunout řádek se zónou doleva a potom se vpravo objeví tlačítka Odpojení a Přejmenovat.

SMS komunikátor pro ústředny řady DSC Power

SMS komunikátor GSV7 posílá informace o událostech v zabezpečovacím systému pomocí SMS a umožňuje dálkové zapnutí a vypnutí elektrické zabezpečovací signalizace.

Informační SMS

SMS komunikátor GSV7Na nastavená telefonní čísla jsou odesílány SMS o poplachu, a to včetně detektoru, který poplach způsobil (například Poplach Obývací pokoj, o zásadních poruchách systému (například Výpadek síťového napájení) a jejich odstranění (například Obnovení síťového napájení), případně o zapnutí a vypnutí zabezpečovacího zařízení. Tuto funkci ovšem nedoporučuji používat, protože spotřebuje spoustu SMS a po čase začne uživatele obtěžovat.

V zařízení lze nastavit maximálně 10 telefonních čísel, na která jsou odesílány informační SMS.

Ovládací SMS

Odesláním SMS na telefonní číslo komunikátoru je možné zařízení elektrické zabezpečovací signalizace řady DSC Power ovládat. SMS tvoří uživatelský kód, stejný jako zadáváte při ovládání z klávesnice, a za ním písmeno příkazu.

Příkazy jsou A (aktivovat) pro zapnutí systému, D (deaktivovat) pro vypnutí systému a I pro odeslání informační SMS o stavu systému. Pokud tedy je uživatelský kód nastaven například na 1234, odeslání SMS ve tvaru:

1234A zapne zabezpečovací systém, pokud je k tomu připraven (tedy pokud jsou zavřené vstupní dveře a nikdo se v objektu nehýbe).

1234D vypne zabezpečovací systém.

Jaké jsou náklady na provoz

Do komunikátoru je nutné vložit SIM kartu standardní velikosti, aby se mohl připojit do mobilní sítě. Doporučuji M2M tarif některého z operátorů, třeba i virtuálních, který má v místě instalace dostupný mobilní signál. Při standardním nastavení zařízení odesílá SMS jen při poplachu, poruše nebo dálkovém ovládání přes SMS, takže jich bývá poměrně málo. Datové přenosy nejsou v základním nastavení nutné.

V současné době je zákazníky často využívaný tarif M2M Mini společnosti T-Mobile, případně předplacená SIM karta virtuálního operátora Odorik.cz

K jaké ústředně DSC je možné SMS komunikátor připojit

SMS komunikátor GSV7 lze připojit k zabezpečovací ústředně DSC PC 585, DSC PC 1565 a ke všem ústřednám řady DSC Power (DSC Power 608, DSC Power 832, DSC Power 864, DSC Power 1616, DSC Power 1832 a DSC Power 1864).

Komunikátor není určen pro nejnovější řadu ústředen DSC Power Neo (HS2016, HS2032, HS2064 a HS2128)!

Cena

Cena za dodávku, instalaci a naprogramování SMS komunikátoru GSV7 je 3.887,-Kč bez daně z přidané hodnoty, tzn. 4.470,-Kč včetně snížené sazby DPH při instalaci v bytě nebo rodinném domě.

K této ceně jsou přičteny náklady na dopravu.