Doplňky DSC Power

SMS komunikátor

SMS komunikátor GSV7 pro alarm DSC Power

SMS komunikátor GSV7 posílá informace o událostech v EZS (poplach, porucha a podobně) pomocí krátkých textových zpráv a umožňuje dálkové zapnutí a vypnutí EZS.
Modul lze použít pro všechny zabezpečovací systémy DSC Power i pro starší ústředny DSC PC 585 a DSC PC 1565.

Aplikace DSC Power NEO

V ovládací aplikaci ConnectAlarm pro ústředny DSC Power NEO došlo k drobné inovaci: Pokud potřebujete provést odpojení nebo přejmenování některé zóny, v položce Zařízení zmizelo na řádku zóny tlačítko se třemi tečkami, které tuto funkci umožňovalo. Nyní je potřeba prstem posunout řádek se zónou doleva a potom se vpravo objeví tlačítka Odpojení a Přejmenovat.

Základní zabezpečení rodinného domu

Základní elektronické zabezpečení rodinného domu

Jedná se o jednoduché nástrahové elektronické zabezpečení rodinného domu, které v domě střeží otevření vstupních dveří a pohyb v místech rozhodných při pohybu narušitele po objektu. Vychází z předpokladu, že vnikne-li zloděj kudykoliv do domu, nezůstane pouze na jednom místě, ale bude chtít navštívit víc místností a přitom projde střeženým prostorem a způsobí poplach.

Zabezpečeny jsou:

Vstupní dveře magnetickým snímačem, který signalizuje jejich otevření.
Pokud je elektronické zabezpečení rodinného domu zapnuto, otevření dveří zahájí odpočítávání vstupního času, během kterého obsluha může vložit bezpečnostní kód a zabezpečení domu vypnout, a zároveň přepne detektor pohybu v zádveří do zpožděného režimu.

Zádveří detektorem pohybu. Pokud tento detektor zjistí pohyb ve střeženém prostoru, aniž by byly nejdříve otevřeny vstupní dveře, vyhlásí okamžitě poplach. Jsou-li nejprve otevřeny vstupní dveře a pak je teprve zjištěn pohyb, poskytne detektor nastavený čas na vypnutí bezpečnostního systému.

Další vyznačené místnosti detektory pohybu. Tyto detektory vyhlásí poplach okamžitě při zjištění pohybu ve střežených místnostech.

Střežené plochy jsou vyznačeny v nákresu červeně.

Poplach je signalizován interní sirénou, umístěnou v obytném prostoru, a externí sirénou s vlastní baterií, instalovanou tak, aby byla vidět z příjezdové komunikace.
Řídící ústředna DSC Power Neo je vybavena datovým telefonním komunikátorem, který umožňuje spojení s pultem centralizované ochrany dozorové bezpečnostní agentury.

Systém je řízen ústřednou DSC Power Neo, instalovanou na zdi v technické místnosti. V krabici ústředny je umístěna i záložní baterie s kapacitou 7Ah, která při výpadku síťového napájení udrží elektronické zabezpečení rodinného domu v provozu po dobu nejméně 40 hodin.

Pro ovládání je použita klávesnice s LCD displejem a českou komunikací, umístěná u vstupních dveří.

Zapnutí střežení v režimu DOMA

Zapnutí elektronického zabezpečení rodinného domu v režimu DOMA se používá hlavně pro ochranu domu v nočních hodinách. Řídící ústředna DSC Power Neo je naprogramována tak, že pokud uživatel elektronické zabezpečení rodinného domu aktivuje, ale neopustí v určeném intervalu dům, automaticky vypne předem naprogramované smyčky.

V tomto rozsahu elektronického zabezpečení rodinného domu by bylo možné střežit vstupní dveře na otevření a technickou místnost na pohyb. Pokud by se do patra osadila další ovládací klávesnice, bylo by možné v režimu DOMA zapnout všechny detektory v přízemí.

Cena

Orientační cena za tuto variantu elektrického zabezpeční rodinného domu je 27.430,- Kč včetně DPH při instalaci v Praze a okolí.